Profylaxkurs

Inför förlossningen är det numera många som väljer att gå en profylaxkurs för att förbereda sig. Om man är rädd och orolig för smärtan under förlossningen kan en profylaxkurs vara ett utmärkt verktyg för att både bearbeta sina känslor och för att skapa en känsla av kontroll. Tanken bakom profylax är helt enkelt att man genom att andas rätt ska kunna slappna av mer och då också uppleva mindre smärta. Alla vet att när man är riktigt spänd i kroppen och andas ytligt, då känner man smärta mycket mer och starkare. Det är också lättare att drabbas av panik och känna att man tappar kontrollen.

Oftast brukar man påbörja sin profylaxkurs två till tre månader innan barnet föds. Det finns dock inget som hindrar att man går tidigare eller senare. Alla bestämmer själva vad som känns bäst för dem. Det är skönt att ha med sin partner på kursen, dels för att denna person ska kunna vara ett stöd, men också för att även partnern utbildas. Om man inte har någon partner så kan man ta med någon annan, kanske ett syskon, en nära vän eller en förälder. På kursen lär man sig sedan att andas rätt för att kapa smärttopparna. Man lär sig också att förbereda sig mentalt inför förlossningen.

Är det nödvändigt att gå profylaxkurs?

Men hur ligger det till då, är det absolut nödvändigt att gå på profylaxkurs? Nej, ingen är tvingad att gå. Däremot kan det vara en bra förberedelse både för dig och din partner. Ni får mer grepp om vad som ska komma och hur ni då ska hantera det. Många tror kanske att profylax bara är påhittat och inte fungerar, men i dag finns faktiskt medicinska forskningsstudier som visar att profylax gör skillnad för förlossningsupplevelsen och gör den avsevärt mer positiv. Däremot gör inte profylax alltid att man kan utesluta traditionell smärtlindring. Trots detta är kurser av detta slag ett bra komplement.

Profylaxkurs lär dig andas rätt