Föda hemma

I Sverige är det endast en på tusen som väljer att föda hemma. I Holland exempelvis sker var tredje förlossning i hemmet och i vårt grannland Danmark väljer två av hundra att föda hemma. För 100 år sedan födde i princip alla kvinnor sina barn i hemmet. En av de viktigaste motiven till att föda i hemmet är tryggheten. En framgångsrik och naturlig förlossning skapas om man känner trygghet och i hemmet känner man sig som tryggast, har de människor man vill omkring sig och de saker man är van vid. Man låter kroppen arbeta ostört och i de flesta fall är det mest skonsamt och bäst för alla inblandade.

De flesta som väljer att föda hemma föredrar att ha en barnmorska med vid födseln. I allmänhet hjälper inte landstinget till att finansiera hemförlossningar men man kan ansöka om bidrag. Man kan fråga sin barnmorska på mödravårdscentralen om hen kan vara med vid en hemförlossning, annars finns det särskilda hembarnmorskor att anlita. En del väljer att föda i hemmet utan barnmorska men denna kan hjälpa till med vissa undersökningar som ens partner inte kan. Det rör sig bland annat om att lyssna på barnet med hjälp av tratt, hålla utkik efter eventuella komplikationer, sy bristningar och göra vaginala undersökningar samt kontrollera att moderkakan är hel.

Föda hemma i harmoni är ett mål för vissa

Att föda hemma i trygg miljö

Att föda hemma är ett naturligt val för många. Om förlossningen fortgår normalt utan förutsägbara komplikationer kan den ske i harmoni i en invand miljö i hemmet. Med flexibla barnmorskor till hjälp kan upplevelsen bli en ostörd och naturlig förlossning i trygg hemmiljö. Kontakta ditt landsting för att se om de bekostar hemfödsel eller om du kan ansöka om bidrag. Barnmorskor som kan anlitas för hemförlossning anpassar både för- och eftervård individuellt för den kvinna och familj det gäller. I grunden är barnafödande en naturlig process och det handlar inte om sjukdom. Däremot kan komplikationer uppstå och då är det skönt att ha en utbildad person med sig.